keymaster_cert_chain_t Odniesienie do struktury

keymaster_cert_chain_t Odniesienie do struktury

#include < keymaster_defs.h >

Pola danych

keymaster_blob_t * wpisy
rozmiar_t liczba_wpisów

szczegółowy opis

Definicja w linii 320 pliku keymaster_defs.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 321 pliku keymaster_defs.h .

rozmiar_t liczba_wejść

Definicja w linii 322 pliku keymaster_defs.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: