קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

keymaster_dsa_keygen_params_t הפניה למבנים

keymaster_dsa_keygen_params_t הפניה למבנים

#include < keymaster_common.h >

שדות נתונים

uint32_t גודל מפתח
uint32_t generator_len
uint32_t prime_p_len
uint32_t prime_q_len
const uint8_t * גֵנֵרָטוֹר
const uint8_t * prime_p
const uint8_t * פריים_ק

תיאור מפורט

פרמטרים הדרושים ליצירת מפתח DSA.

הגדרה בשורה 132 בקובץ keymaster_common.h .

תיעוד בשטח

מחולל const uint8_t *

הגדרה בשורה 137 בקובץ keymaster_common.h .

uint32_t generator_len

הגדרה בשורה 134 בקובץ keymaster_common.h .

uint32_t key_size

הגדרה בשורה 133 בקובץ keymaster_common.h .

const uint8_t * prime_p

הגדרה בשורה 138 בקובץ keymaster_common.h .

uint32_t prime_p_len

הגדרה בשורה 135 בקובץ keymaster_common.h .

const uint8_t * prime_q

הגדרה בשורה 139 בקובץ keymaster_common.h .

uint32_t prime_q_len

הגדרה בשורה 136 בקובץ keymaster_common.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: