הפנייה למבנה keymaster_key_param_t

הפנייה למבנה keymaster_key_param_t

#include < keymaster_defs.h >

שדות נתונים

keymaster_tag_t תָג
איחוד {
uint32_t מונה
bool boolean
מספר שלם uint32_t
uint64_t long_integer
uint64_t date_time
keymaster_blob_t כתם
};

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 286 של הקובץ keymaster_defs.h .

תיעוד שטח

איגוד {...}

הגדרה בשורה 294 של הקובץ keymaster_defs.h .

bool boolean

הגדרה בשורה 290 של הקובץ keymaster_defs.h .

uint64_t date_time

הגדרה בשורה 293 של הקובץ keymaster_defs.h .

uint32_t מונה

הגדרה בשורה 289 של הקובץ keymaster_defs.h .

מספר שלם uint32_t

הגדרה בשורה 291 של הקובץ keymaster_defs.h .

uint64_t long_integer

הגדרה בשורה 292 של הקובץ keymaster_defs.h .

הגדרה בשורה 287 של הקובץ keymaster_defs.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: