קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

mem_range_t הפניה למבנה

mem_range_t הפניה למבנה

#include < context_hub.h >

שדות נתונים

uint32_t סה"כ בתים
uint32_t בתים חופשיים
uint32_t סוּג
uint32_t mem_flags

תיאור מפורט

המבנה הבא מגדיר כל גוש זיכרון בפירוט

הגדרה בשורה 115 בקובץ context_hub.h .

תיעוד בשטח

uint32_t בתים חופשיים

הגדרה בשורה 117 בקובץ context_hub.h .

uint32_t mem_flags

הגדרה בשורה 119 בקובץ context_hub.h .

uint32_t סה"כ בתים

הגדרה בשורה 116 בקובץ context_hub.h .

סוג uint32_t

הגדרה בשורה 118 בקובץ context_hub.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: