query_apps_request_t Odniesienie do struktury

query_apps_request_t Odniesienie do struktury

#include < context_hub.h >

Pola danych

struct hub_app_name_tNazwa aplikacji

szczegółowy opis

Definicja w linii 270 pliku context_hub.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 271 pliku context_hub.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: