קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

הפניה למבנים sound_trigger_module

הפניה למבנים sound_trigger_module

#include < sound_trigger.h >

שדות נתונים

struct hw_module_t מְשׁוּתָף

תיאור מפורט

על כל מודול חומרה להיות בעל מבנה נתונים בשם HAL_MODULE_INFO_SYM והשדות של מבנה נתונים זה חייבים להתחיל ב- hw_module_t ואחריהם מידע ספציפי למודול.

הגדרה בשורה 60 בקובץ sound_trigger.h .

תיעוד בשטח

struct hw_module_t נפוץ

הגדרה בשורה 61 בקובץ sound_trigger.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: