Thermal_module Odniesienie do struktury

Thermal_module Odniesienie do struktury

#include < thermal.h >

Pola danych

struktura hw_module_t wspólny
rozmiar_t(* getTemperatures )(struct Thermal_module *moduł, temperatura_t *lista, size_t size)
rozmiar_t(* getCpuUsages )(struct Thermal_module *module, cpu_usage_t *list)
rozmiar_t(* getCoolingDevices )(struktura moduł termiczny *moduł, urządzenie chłodzące_t *lista, rozmiar_t rozmiar)

szczegółowy opis

Definicja w linii 134 pliku Thermal.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_module_t wspólna

Definicja w linii 135 pliku Thermal.h .

ssize_t(* getCoolingDevices)(struct Thermal_module *moduł, Cooling_device_t *list, size_t size)

Definicja w linii 201 pliku Thermal.h .

ssize_t(* getCpuUsages)(struct Thermal_module *moduł, cpu_usage_t *lista)

Definicja w linii 177 pliku Thermal.h .

ssize_t(* getTemperatures)(struct Thermal_module *moduł, temperatura_t *lista, size_t rozmiar)

Definicja w linii 159 pliku Thermal.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ thermal.h