Odniesienie do struktury tv_input_callback_ops

Odniesienie do struktury tv_input_callback_ops

#include < tv_input.h >

Pola danych

próżnia(* powiadom )(struct tv_input_device *dev, tv_input_event_t *event, void *data)

szczegółowy opis

Definicja w linii 233 pliku tv_input.h .

Dokumentacja terenowa

void(* powiadomienie)(struct tv_input_device *dev, tv_input_event_t *event, void *data)

Definicja w linii 242 pliku tv_input.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h