קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

tv_input_event מבנה הפניה

tv_input_event מבנה הפניה

#include < tv_input.h >

שדות נתונים

tv_input_event_type_t סוּג
איחוד {
tv_input_device_info_t device_info
tv_input_capture_result_t capture_result
};

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 214 בקובץ tv_input.h .

תיעוד בשטח

איחוד {...}

הגדרה בשורה 229 בקובץ tv_input.h .

הגדרה בשורה 224 בקובץ tv_input.h .

הגדרה בשורה 215 בקובץ tv_input.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / tv_input.h