קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

tv_stream_config מבנה הפניה

tv_stream_config מבנה הפניה

#include < tv_input.h >

שדות נתונים

int stream_id
tv_stream_type_t סוּג
uint32_t רוחב מקסימום_ווידיאו
uint32_t מקס_ווידיאו_גובה

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 252 בקובץ tv_input.h .

תיעוד בשטח

uint32_t max_video_height

הגדרה בשורה 264 בקובץ tv_input.h .

uint32_t max_video_width

הגדרה בשורה 263 בקובץ tv_input.h .

int stream_id

הגדרה בשורה 257 בקובץ tv_input.h .

הגדרה בשורה 260 בקובץ tv_input.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / tv_input.h