Vehicle_camera_device_t Odniesienie do struktury

Vehicle_camera_device_t Odniesienie do struktury

#include < vehicle_camera.h >

Pola danych

struktura hw_device_t wspólny
stała uint32_t typ_kamery
int(* get_capabilities )(struct Vehicle_camera_device_t *device, Vehicle_camera_cap_t *cap)
int(* get_camera_crop )(struct Vehicle_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)
int(* set_camera_crop )(struct Vehicle_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)
int(* get_camera_position )(struct Vehicle_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)
int(* set_camera_position )(struct Vehicle_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)
int(* get_camera_state )(struct Vehicle_camera_device_t *device, Vehicle_camera_state_t *state)
int(* set_camera_state )(struct Vehicle_camera_device_t *device, const Vehicle_camera_state_t *state)

szczegółowy opis

Definicja w linii 109 pliku Vehicle_camera.h .

Dokumentacja terenowa

const uint32_t typ_kamery

Definicja w linii 112 pliku Vehicle_camera.h .

struktura hw_device_t wspólna

Definicja w linii 110 pliku Vehicle_camera.h .

int(* get_camera_crop)(struct Vehicle_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)

Pobiera bieżące ustawienia przycinania aparatu.

Parametry
urządzenie - uchwyt urządzenia
prosto - aktualne ustawienia kadrowania aparatu
Zwroty
0 w przypadku powodzenia -EPERM, jeśli urządzenie nie zostało zainicjowane -errno w przypadku błędu

Definicja w linii 131 pliku Vehicle_camera.h .

int(* get_camera_position)(struct Vehicle_camera_device_t *device, android_native_rect_t *rect)

Pobiera pozycję kamery na wyświetlaczu.

Parametry
urządzenie - uchwyt urządzenia
prosto - obszar wyświetlania, w którym kamera będzie widoczna po włączeniu
Zwroty
0 w przypadku powodzenia -EPERM, jeśli urządzenie nie zostało zainicjowane -errno w przypadku błędu

Definicja w linii 152 pliku Vehicle_camera.h .

int(* get_camera_state)(struct Vehicle_camera_device_t *device, Vehicle_camera_state_t *state)

Pobiera bieżący stan kamery.

Parametry
urządzenie - uchwyt urządzenia
państwo - ostatnie ustawienie aparatu
Zwroty
0 w przypadku powodzenia -EPERM, jeśli urządzenie nie zostało zainicjowane

Definicja w linii 173 pliku Vehicle_camera.h .

int(* get_capabilities)(struct Vehicle_camera_device_t *device, Vehicle_camera_cap_t *cap)

Zwraca możliwości tego aparatu.

Parametry
urządzenie - uchwyt urządzenia
czapka - wskaźnik do zwracanych flag możliwości
Zwroty
0 w przypadku powodzenia -EPERM, jeśli urządzenie jest nieprawidłowe lub nie zostało zainicjowane

Definicja w linii 121 pliku Vehicle_camera.h .

int(* set_camera_crop)(struct Vehicle_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)

Ustawia kadr kamery.

Parametry
urządzenie - uchwyt urządzenia
prosto - obszar wejścia kamery do przycięcia. Musi mieścić się w szerokości i wysokości kamery zgodnie z możliwościami kamery.
Zwroty
0 w przypadku powodzenia -EPERM, jeśli urządzenie nie zostało zainicjowane -errno w przypadku błędu

Definicja w linii 142 pliku Vehicle_camera.h .

int(* set_camera_position)(struct Vehicle_camera_device_t *device, const android_native_rect_t *rect)

Ustawia pozycję kamery na wyświetlaczu.

Parametry
urządzenie - uchwyt urządzenia
prosto - obszar wyświetlania, w którym kamera będzie widoczna po włączeniu. Musi mieścić się w szerokości i wysokości wyświetlacza zgodnej z możliwościami aparatu.
Zwroty
0 w przypadku powodzenia -EPERM, jeśli urządzenie nie zostało zainicjowane -errno w przypadku błędu

Definicja w linii 164 pliku Vehicle_camera.h .

int(* set_camera_state)(struct Vehicle_camera_device_t *device, const Vehicle_camera_state_t *state)

Ustawia stan kamery.

Parametry
urządzenie - uchwyt urządzenia
państwo - żądane ustawienie aparatu
Zwroty
0 w przypadku powodzenia -EPERM, jeśli urządzenie nie zostało zainicjowane -errno w przypadku błędu

Definicja w linii 183 pliku Vehicle_camera.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: