RootcanalUtils

public class RootcanalUtils
extends TestWatcher

java.lang.Obiekt
org.junit.rules.TestWatcher
com.android.sts.common.RootcanalUtils


TestWatcher, który konfiguruje wirtualną warstwę Bluetooth HAL i ponownie uruchamia urządzenie po zakończeniu.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class RootcanalUtils.HciDevice

Klasa, która hermetyzuje wirtualne urządzenie HCI, które może być kontrolowane za pomocą poleceń HCI.

class RootcanalUtils.RootcanalController

Konstruktory publiczne

RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

Metody publiczne

RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

Zamień istniejącą warstwę HAL na RootCanal HAL na bieżącym urządzeniu.

void finished (Description d)

Konstruktory publiczne

RootcanalUtils

public RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

Parametry
test BaseHostJUnit4Test

Metody publiczne

włączRootcanal

public RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

Zamień istniejącą warstwę HAL na RootCanal HAL na bieżącym urządzeniu.

Zwroty
RootcanalUtils.RootcanalController instancja RootcanalController

Rzuty
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

skończone

public void finished (Description d)

Parametry
d Description