JarHost Testi

public class JarHostTest
extends HostTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.HostTest
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.JarHostTest


Ana bilgisayar tarafı JUnit testleri için test koşucusu. Paket, geçmiş ve geriye dönük uyumluluk nedenleriyle yanlış hizalanmıştır.

Özet

İç içe sınıflar

class JarHostTest.HostTestListener

testRunStarted() ve testRunEnded() dışındaki tüm olayları katıştırılmış dinleyiciye ileten sarmalayıcı dinleyici.

kamu inşaatçılar

JarHostTest ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

kamu inşaatçılar

JarHost Testi

public JarHostTest ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException