JarHostTest

public class JarHostTest
extends HostTest

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.HostTest
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.JarHostTest


Biegacz testów do testów JUnit po stronie hosta. Pakiet jest źle wyrównany ze względu na zgodność historyczną i wsteczną.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class JarHostTest.HostTestListener

Odbiornik opakowujący, który przekazuje wszystkie zdarzenia poza testRunStarted() i testRunEnded() do wbudowanego odbiornika.

Konstruktory publiczne

JarHostTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktory publiczne

JarHostTest

public JarHostTest ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException