קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ICredentialFactory

public interface ICredentialFactory

com.android.tradefed.auth.ICredentialFactory


ממשק עבור מפעל אישורים כדי ליצור OAuth2 Credential . ספק גם מידע על האישורים.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

יוצרים Credential עבור ההיקפים נתון.

abstract getInfo ()

קבל מידע על נתוני המטא של מפעל האישורים, למשל נתיב קובץ מפתח, דוא"ל וכו '.

שיטות ציבוריות

createCredential

public abstract Credential createCredential ( scopes)

יוצרים Credential עבור ההיקפים נתון.

פרמטרים
scopes : רשימה של היקפי API.

החזרות
Credential OAuth2 Credential

לקבל מידע

public abstract  getInfo ()

קבל מידע על נתוני המטא של מפעל האישורים, למשל נתיב קובץ מפתח, דוא"ל וכו '.

החזרות
ERROR(/Map) עם מפתח מידע לערך.