קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ServiceAccountKeyCredentialFactory

public class ServiceAccountKeyCredentialFactory
extends Object implements ICredentialFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.auth.ServiceAccountKeyCredentialFactory


מפעל אישורים כדי ליצור מפתח חשבון שירות המבוסס OAuth Credential .

סיכום

בוני ציבור

ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

שיטות ציבוריות

Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

יוצרים Credential עבור ההיקפים נתון.

getInfo ()

קבל מידע על נתוני המטא של מפעל האישורים, למשל נתיב קובץ מפתח, דוא"ל וכו '.

בוני ציבור

ServiceAccountKeyCredentialFactory

public ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

שיטות ציבוריות

createCredential

public Credential createCredential ( scopes)

יוצרים Credential עבור ההיקפים נתון.

פרמטרים
scopes : רשימה של היקפי API.

החזרות
Credential OAuth2 Credential

לקבל מידע

public  getInfo ()

קבל מידע על נתוני המטא של מפעל האישורים, למשל נתיב קובץ מפתח, דוא"ל וכו '.

החזרות
ERROR(/Map) עם מפתח מידע לערך.