AppBuildInfo

public class AppBuildInfo
extends BuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.AppBuildInfo


Android アプリケーションとそのテスト パッケージを表すIBuildInfo

まとめ

パブリック コンストラクター

AppBuildInfo (String buildId, String buildName)

AppBuildInfoを作成します。

AppBuildInfo ( BuildInfo buildToCopy)

パブリック コンストラクター

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

AppBuildInfoを作成します。

パラメーター
buildId String : 一意のビルド ID

buildName String : ビルド名

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (BuildInfo buildToCopy)

パラメーター
buildToCopy BuildInfo