קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

AppDeviceBuildInfo

public class AppDeviceBuildInfo
extends DeviceBuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.AppDeviceBuildInfo


מחלקה זו הוצאה משימוש.
השתמש ישירות IDeviceBuildInfo .

IDeviceBuildInfo שמכיל גם IAppBuildInfo .

סיכום

בנאים ציבוריים

AppDeviceBuildInfo (String buildId, String buildName)

שיטות ציבוריות

void setAppBuild ( IAppBuildInfo appBuild)

העתק את כל הקבצים מה- IAppBuildInfo .

void setDeviceBuild ( IDeviceBuildInfo deviceBuild)

העתק את כל הקבצים מה- IDeviceBuildInfo .

בנאים ציבוריים

AppDeviceBuildInfo

public AppDeviceBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

פרמטרים
buildId String

buildName String

שיטות ציבוריות

setAppBuild

public void setAppBuild (IAppBuildInfo appBuild)

העתק את כל הקבצים מה- IAppBuildInfo .

פרמטרים
appBuild IAppBuildInfo

setDeviceBuild

public void setDeviceBuild (IDeviceBuildInfo deviceBuild)

העתק את כל הקבצים מה- IDeviceBuildInfo .

פרמטרים
deviceBuild IDeviceBuildInfo