קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

AppDeviceBuildInfo

public class AppDeviceBuildInfo
extends DeviceBuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.AppDeviceBuildInfo


השיעור הזה הוצא משימוש.
השתמש ישירות ב- IDeviceBuildInfo .

IDeviceBuildInfo המכיל גם IAppBuildInfo .

סיכום

בונים ציבוריים

AppDeviceBuildInfo (String buildId, String buildName)

שיטות ציבוריות

void setAppBuild ( IAppBuildInfo appBuild)

העתק את כל הקבצים מ- IAppBuildInfo .

void setDeviceBuild ( IDeviceBuildInfo deviceBuild)

העתק את כל הקבצים מ- IDeviceBuildInfo .

בונים ציבוריים

AppDeviceBuildInfo

public AppDeviceBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

פרמטרים
buildId String

buildName String

שיטות ציבוריות

setAppBuild

public void setAppBuild (IAppBuildInfo appBuild)

העתק את כל הקבצים מ- IAppBuildInfo .

פרמטרים
appBuild IAppBuildInfo

setDeviceBuild

public void setDeviceBuild (IDeviceBuildInfo deviceBuild)

העתק את כל הקבצים מ- IDeviceBuildInfo .

פרמטרים
deviceBuild IDeviceBuildInfo