קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IAppBuildInfo

public interface IAppBuildInfo
implements IBuildInfo

com.android.tradefed.build.IApBuildInfo


ממשק זה הוצא משימוש.
השתמש ישירות IBuildInfo .

IBuildInfo המייצג אפליקציית אנדרואיד וחבילות הבדיקה שלה.