LocalAppBuildProvider

public class LocalAppBuildProvider
extends StubBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider
com.android.tradefed.build.LocalAppBuildProvider


Sağlanan yerel yola dayalı olarak bir IBuildInfo oluşturan bir IBuildProvider

Özet

kamu inşaatçılar

LocalAppBuildProvider ()

Genel yöntemler

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

kamu inşaatçılar

LocalAppBuildProvider

public LocalAppBuildProvider ()

Genel yöntemler

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

parametreler
info IBuildInfo

inşa et

public IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo test için yapı yoksa null veya test için derleme için IBuildInfo

Atar
BuildRetrievalError