StubBuildSağlayıcı

public class StubBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider


Bir IBuildProvider işlemsiz boş uygulaması.

Seçeneklerden sağlanan değerlerle boş bir BuildInfo sağlayacaktır.

Özet

kamu inşaatçılar

StubBuildProvider ()

Genel yöntemler

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

kamu inşaatçılar

StubBuildSağlayıcı

public StubBuildProvider ()

Genel yöntemler

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

parametreler
info IBuildInfo

inşa et

public IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo test için yapı yoksa null veya test için derleme için IBuildInfo

Atar
BuildRetrievalError