קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

GCSDownloaderHelper

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


הורדה עבור דלי GCS הדואג למטמון ולפתור את התצורה העולמית.

סיכום

בונים ציבוריים

GCSDownloaderHelper ()

שיטות ציבוריות

File fetchTestResource (String gsPath)

הבא את המשאב מנתיב GS.

בונים ציבוריים

GCSDownloaderHelper

public GCSDownloaderHelper ()

שיטות ציבוריות

fetchTestResource

public File fetchTestResource (String gsPath)

הבא את המשאב מנתיב GS.

פרמטרים
gsPath String : הנתיב שבו נמצא המשאב. לדוגמא: gs: // bucket / path / file

החזרות
File ERROR(/File) המצביעה על המשאב שאוחזר.

זורק
BuildRetrievalError