קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ClusterCommand.RequestType

public static final enum ClusterCommand.RequestType
extends Enum< ClusterCommand.RequestType >

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType >
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType


סיכום

ערכי Enum

ClusterCommand.RequestType MANAGED

בקשה מנוהלת: שורת הפקודה תפעל על ידי תהליך TF חדש.

ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

בקשה לא מנוהלת: שורת הפקודה תפעל לפי תהליך ה- TF הנוכחי.

שיטות ציבוריות

static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)
static final RequestType[] values ()

ערכי Enum

מנוהל

public static final ClusterCommand.RequestType MANAGED

בקשה מנוהלת: שורת הפקודה תפעל על ידי תהליך TF חדש.

לא מנוהל

public static final ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

בקשה לא מנוהלת: שורת הפקודה תפעל לפי תהליך ה- TF הנוכחי.

שיטות ציבוריות

ערך של

public static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
ClusterCommand.RequestType

ערכים

public static final RequestType[] values ()

החזרות
RequestType[]