קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ClusterDeviceInfo.Builder

public static class ClusterDeviceInfo.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceInfo.Builder


סיכום

בנאים ציבוריים

Builder ()

שיטות ציבוריות

ClusterDeviceInfo.Builder addExtraInfo ( extraInfo) addExtraInfo ( extraInfo)
ClusterDeviceInfo build ()
ClusterDeviceInfo.Builder setDeviceDescriptor ( DeviceDescriptor deviceDescriptor)
ClusterDeviceInfo.Builder setGroupName (String groupName)
ClusterDeviceInfo.Builder setRunTarget (String runTarget)

בנאים ציבוריים

בּוֹנֶה

public Builder ()

שיטות ציבוריות

addExtraInfo

public ClusterDeviceInfo.Builder addExtraInfo ( extraInfo)

פרמטרים
extraInfo

החזרות
ClusterDeviceInfo.Builder

לִבנוֹת

public ClusterDeviceInfo build ()

החזרות
ClusterDeviceInfo

setDeviceDescriptor

public ClusterDeviceInfo.Builder setDeviceDescriptor (DeviceDescriptor deviceDescriptor)

פרמטרים
deviceDescriptor DeviceDescriptor

החזרות
ClusterDeviceInfo.Builder

setGroupName

public ClusterDeviceInfo.Builder setGroupName (String groupName)

פרמטרים
groupName String

החזרות
ClusterDeviceInfo.Builder

setRunTarget

public ClusterDeviceInfo.Builder setRunTarget (String runTarget)

פרמטרים
runTarget String

החזרות
ClusterDeviceInfo.Builder