קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

public static final enum ClusterLogSaver.FilePickingStrategy
extends Enum< ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >
com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy


אסטרטגיות לאיסוף קבצים.

סיכום

ערכי Enum

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

שיטות ציבוריות

static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)
static final FilePickingStrategy[] values ()

ערכי Enum

PICK_FIRST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

PICK_LAST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

שיטות ציבוריות

ערך של

public static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

ערכים

public static final FilePickingStrategy[] values ()

החזרות
FilePickingStrategy[]