קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

InvocationStatus

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


כיתה לאחסון סטטוס קריאה.

זה כולל גם סטטוסים של קבוצות בדיקה שרצות במסגרת ההפעלה.

סיכום

בונים ציבוריים

InvocationStatus ()

שיטות ציבוריות

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

בונים ציבוריים

InvocationStatus

public InvocationStatus ()

שיטות ציבוריות

addTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

פרמטרים
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatuses

public  getTestGroupStatuses ()

החזרות

toJSON

public JSONObject toJSON ()

החזרות
JSONObject

זורק
JSONException