קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

SubprocessReportingHelper

public class SubprocessReportingHelper
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.cluster.SubprocessReportingHelper


מחלקה לבניית קובץ תצורה של עטיפה לשימוש בכתב תוצאות תוצאות תהליך משנה עבור פקודת אשכול.

סיכום

בונים ציבוריים

SubprocessReportingHelper (String commandLine, String classpath, File workDir, String port)

שיטות ציבוריות

File buildSubprocessReporterJar ()

צור באופן דינמי קובץ .class לחלץ מ- tradefed.jar וצור צנצנת כתבי תוצאות תת-תהליך חדשה.

בונים ציבוריים

SubprocessReportingHelper

public SubprocessReportingHelper (String commandLine, 
        String classpath, 
        File workDir, 
        String port)

פרמטרים
commandLine String

classpath String

workDir File

port String

שיטות ציבוריות

buildSubprocessReporterJar

public File buildSubprocessReporterJar ()

צור באופן דינמי קובץ .class לחלץ מ- tradefed.jar וצור צנצנת כתבי תוצאות תת-תהליך חדשה.

החזרות
File צנצנת כתבי תוצאה של תהליך משנה להזרקה.