קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TradefedConfigObject

public class TradefedConfigObject
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject


מחלקה לדגם הודעת TradefedConfigObject של TFC API.

הודעת TradefedConfigObject היא חלק מהודעת TestEnvironment ומשמשת להעברת ITargetPreparer ITestInvocationListener שיתווספו לתצורת מפעיל פקודות אשכול.

סיכום

כיתות מקוננות

enum TradefedConfigObject.Type

רשימה של סוגי אובייקטי תצורה שניתן להחדיר לתצורת פקודת אשכול.

שיטות ציבוריות

static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)
static fromJsonArray (JSONArray arr)
String getClassName ()
MultiMap <String, String> getOptionValues ()
TradefedConfigObject.Type getType ()

שיטות ציבוריות

מ-Json

public static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)

פרמטרים
json JSONObject

החזרות
TradefedConfigObject

זורק
JSONException

מ-JsonArray

public static  fromJsonArray (JSONArray arr)

פרמטרים
arr JSONArray

החזרות

זורק
JSONException

getClassName

public String getClassName ()

החזרות
String

getOptionValues

public MultiMap<String, String> getOptionValues ()

החזרות
MultiMap <String, String>

getType

public TradefedConfigObject.Type getType ()

החזרות
TradefedConfigObject.Type