קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

CommandFileParser.CommandLine

public static class CommandFileParser.CommandLine
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.command.CommandFileParser.CommandLine


סיכום

שיטות ציבוריות

String[] asArray ()
boolean equals (Object o)
File getFile ()
int getLineNumber ()
int hashCode ()

שיטות ציבוריות

כמו מערך

public String[] asArray ()

החזרות
String[]

שווים

public boolean equals (Object o)

פרמטרים
o Object

החזרות
boolean

getFile

public File getFile ()

החזרות
File

getLineNumber

public int getLineNumber ()

החזרות
int

hashCode

public int hashCode ()

החזרות
int