CommandRunner

public class CommandRunner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandRunner


نقطة إدخال بديلة لـ TradeFederation تقوم بتشغيل الأمر المحدد في وسيطات سطر الأوامر ثم الإنهاء.

مخصص للاستخدام مع مصحح أخطاء وأنماط تشغيل غير تفاعلية أخرى.

الوسيطات المتوقعة: [خيارات الأوامر] (التكوين للتشغيل)

ملخص

مجالات

public static final String EXCEPTION_KEY

المنشأت العامة

CommandRunner ()

الأساليب العامة

CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()
static void main (String[] mainArgs)
void run (String[] args)

الطريقة الرئيسية لتشغيل الأمر.

الطرق المحمية

ClearcutClient createClient ()

مجالات

EXCEPTION_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

المنشأت العامة

CommandRunner

public CommandRunner ()

الأساليب العامة

getErrorCode

public CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()

عائدات
CommandRunner.ExitCode

رئيسي

public static void main (String[] mainArgs)

حدود
mainArgs String

يجري

public void run (String[] args)

الطريقة الرئيسية لتشغيل الأمر.

حدود
args String : اسم التكوين المراد تشغيله وخياراته

الطرق المحمية

إنشاء العميل

protected ClearcutClient createClient ()

عائدات
ClearcutClient