קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

מפתח מקומי

public class LocalDeveloper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


מזהה ומחזיר אם מדובר במפתח מקומי המריץ את Tradefed.

סיכום

בנאים ציבוריים

LocalDeveloper ()

שיטות ציבוריות

static void main (String[] mainArgs)

מחזירה קוד שגיאה 0 עבור מפתח מקומי, ולא אפס עבור לא מקומי.

בנאים ציבוריים

מפתח מקומי

public LocalDeveloper ()

שיטות ציבוריות

רָאשִׁי

public static void main (String[] mainArgs)

מחזירה קוד שגיאה 0 עבור מפתח מקומי, ולא אפס עבור לא מקומי.

פרמטרים
mainArgs String