קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ConfigCompleter

public class ConfigCompleter
extends Object implements Completer

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.console.ConfigCompleter


יישום Completer עבור תצורות TF שלנו.

סיכום

בוני ציבור

ConfigCompleter ( listConfig) ConfigCompleter ( listConfig)

שיטות ציבוריות

void complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates) complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates)

בוני ציבור

ConfigCompleter

public ConfigCompleter ( listConfig)

פרמטרים
listConfig

שיטות ציבוריות

לְהַשְׁלִים

public void complete (LineReader reader, 
        ParsedLine line, 
         candidates)

פרמטרים
reader LineReader

line ParsedLine

candidates