BootstrapServiceFileResolverLoader

public class BootstrapServiceFileResolverLoader
extends Object implements IFileResolverLoader

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.BootstrapServiceFileResolverLoader


Hizmet yükleme olanağını kullanarak çözümleyicileri yükler.

DynamicRemoteFileResolver sınıfına gömülü olanın aksine, bu uygulama çok basittir; her çağrıldığında istenen çözümleyici türünün yeni bir örneğini döndürür. Bu, çözümleyicilerin başlatılmasının kolay olduğu ve yapılandırmalarında Option açıklamalı alanlar gerektirmediği şeklindeki temel varsayımı ortaya koyar. Bu, günümüzdeki çoğu çözümleyicimiz için geçerlidir ve yapılandırma önyüklemesi için kullanılmaya uygun şekilde genel olan tüm çözümleyiciler için de geçerli olmalıdır.

Özet

Genel yöntemler

IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Sağlanan şemayı işleyebilecek bir çözümleyici yükler.

Genel yöntemler

yük

public IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Sağlanan şemayı işleyebilecek bir çözümleyici yükler.

Parametreler
scheme String : Yüklenen çözümleyicinin işlemesi beklenen URI şeması.

config : 'dynamic-resolver-args' TF komut satırı bayrağıyla belirtilen tüm dinamik çözümleyici yapılandırması anahtar/değer çiftlerinin haritası.

İadeler
IRemoteFileResolver