IFileResolverLoader

public interface IFileResolverLoader

com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader


IRemoteFileResolver uygulamalarını yükler.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

Bir çözümleyici yüklenemezse veya başlatılamazsa özel durum oluşturulur.

Genel yöntemler

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Sağlanan şemayı işleyebilecek bir çözümleyici yükler.

Genel yöntemler

yük

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Sağlanan şemayı işleyebilecek bir çözümleyici yükler.

Parametreler
scheme String : Yüklenen çözümleyicinin işlemesi beklenen URI şeması.

config : 'dynamic-resolver-args' TF komut satırı bayrağıyla belirtilen tüm dinamik çözümleyici yapılandırması anahtar/değer çiftlerinin haritası.

İadeler
IRemoteFileResolver

Atar
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException belirtilen düzeni işleyen çözümleyici yüklenemiyor ve/veya başlatılamıyorsa.