קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

OptionDef

public final class OptionDef
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.OptionDef


מכיל את הפרטים של Option .

סיכום

שדות

public final String applicableObjectType

public final String key

public final String name

public final String source

public final String value

בנאים ציבוריים

OptionDef (String optionName, String optionValue, String source)
OptionDef (String optionName, String optionKey, String optionValue, String source)
OptionDef (String optionName, String optionKey, String optionValue, String source, String type)

שדות

applicationObjectType

public final String applicableObjectType

מַפְתֵחַ

public final String key

שֵׁם

public final String name

מָקוֹר

public final String source

ערך

public final String value

בנאים ציבוריים

OptionDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionValue, 
        String source)

פרמטרים
optionName String

optionValue String

source String

OptionDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionKey, 
        String optionValue, 
        String source)

פרמטרים
optionName String

optionKey String

optionValue String

source String

OptionDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionKey, 
        String optionValue, 
        String source, 
        String type)

פרמטרים
optionName String

optionKey String

optionValue String

source String

type String