קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

OptionNotAllowedException

public class OptionNotAllowedException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.OptionNotAllowedException


ConfigurationException ספציפי כאשר אין אפשרות להעביר אפשרות בשורת הפקודה.

סיכום

בנאים ציבוריים

OptionNotAllowedException (String msg)
OptionNotAllowedException (String msg, Throwable cause)

בנאים ציבוריים

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg)

פרמטרים
msg String

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg, 
                Throwable cause)

פרמטרים
msg String

cause Throwable