Yeniden DeneYapılandırmaFabrikası

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


Bir komutu yeniden denemeyi işleyen fabrika.

Özet

kamu inşaatçılar

RetryConfigurationFactory ()

Genel yöntemler

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

Yeniden deneme çalıştırıcısından bir yeniden deneme yapılandırması oluşturun.

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Tekil IConfigurationFactory örneğini alın.

kamu inşaatçılar

Yeniden DeneYapılandırmaFabrikası

public RetryConfigurationFactory ()

Genel yöntemler

createRetryConfiguration

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

Yeniden deneme çalıştırıcısından bir yeniden deneme yapılandırması oluşturun.

parametreler
retryConfig IConfiguration

İadeler
IConfiguration

Atar
ConfigurationException

getInstance

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Tekil IConfigurationFactory örneğini alın.

İadeler
RetryConfigurationFactory