Yeniden DeneYapılandırma Fabrikası

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


Bir komutun yeniden denenmesini gerçekleştiren fabrika.

Özet

Kamu inşaatçıları

RetryConfigurationFactory ()

Genel yöntemler

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

Yeniden deneme çalıştırıcısından bir yeniden deneme yapılandırması oluşturun.

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Singleton IConfigurationFactory örneğini alın.

Kamu inşaatçıları

Yeniden DeneYapılandırma Fabrikası

public RetryConfigurationFactory ()

Genel yöntemler

oluşturYapılandırmayı Yeniden Dene

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

Yeniden deneme çalıştırıcısından bir yeniden deneme yapılandırması oluşturun.

Parametreler
retryConfig IConfiguration

İadeler
IConfiguration

Atar
ConfigurationException

getInstance

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Singleton IConfigurationFactory örneğini alın.

İadeler
RetryConfigurationFactory