Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

PolecenieOpcje Getter

public class CommandOptionsGetter
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.CommandOptionsGetter


Implementacja usługi, która zwraca wartość opcji poleceń danego wywołania. W przyszłości można ją rozszerzyć, aby obsługiwała więcej opcji.

Streszczenie

Pola

public static final String COMMAND_OPTIONS_GETTER

public static final String OPTION_NAME

Konstruktorzy publiczni

CommandOptionsGetter ()

Metody publiczne

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Zwraca FeatureResponse opartą na życzenie.

String getName ()

Nazwa funkcji.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje IConfiguration w użyciu.

Pola

COMMAND_OPTIONS_GETTER

public static final String COMMAND_OPTIONS_GETTER

OPTION_NAME

public static final String OPTION_NAME

Konstruktorzy publiczni

PolecenieOpcje Getter

public CommandOptionsGetter ()

Metody publiczne

wykonać

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Zwraca FeatureResponse opartą na życzenie.

Parametry
request FeatureRequest

Zwroty
FeatureResponse

getName

public String getName ()

Nazwa funkcji. Musi pasować FeatureRequest#getName() .

Zwroty
String

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje IConfiguration w użyciu.

Parametry
configuration IConfiguration