קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

GetPreviousPassedHelper

public class GetPreviousPassedHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.GetPreviousPassedHelper


עוזר לקבל את מסנני הבדיקה שהועברו בעבר.

סיכום

בוני ציבור

GetPreviousPassedHelper ()

שיטות ציבוריות

getPreviousPassedFilters ( IConfiguration config)

תביא מבחנים שעברו בעבר אם ישים מהניסיון הקודם.

בוני ציבור

GetPreviousPassedHelper

public GetPreviousPassedHelper ()

שיטות ציבוריות

getPreviousPassedFilters

public  getPreviousPassedFilters (IConfiguration config)

תביא מבחנים שעברו בעבר אם ישים מהניסיון הקודם.

פרמטרים
config IConfiguration : התצורה להחיל מסנן

החזרות
רשימת הבדיקות שעברו בעבר.