קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

OptionFetcher

public class OptionFetcher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.OptionFetcher


עוזר לקבל את אפשרויות הבדיקה מתהליך האב.

סיכום

בוני ציבור

OptionFetcher ()

שיטות ציבוריות

void close ()
void fetchParentOptions ( IConfiguration config)

מלא כמה אפשרויות מהילד אם זהו תהליך משנה על ידי התאמת ערכי האב.

בוני ציבור

OptionFetcher

public OptionFetcher ()

שיטות ציבוריות

סגור

public void close ()

fetchParentOptions

public void fetchParentOptions (IConfiguration config)

מלא כמה אפשרויות מהילד אם זהו תהליך משנה על ידי התאמת ערכי האב.

פרמטרים
config IConfiguration