קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

HttpsRemoteFileResolver

public class HttpsRemoteFileResolver
extends HttpRemoteFileResolver

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.config.remote.HttpRemoteFileResolver
com.android.tradefed.config.remote.HttpsRemoteFileResolver


יישום IRemoteFileResolver המאפשר הורדת קובץ מרוחק דרך https

סיכום

שדות

public static final String PROTOCOL_HTTPS

בונים ציבוריים

HttpsRemoteFileResolver ()

שיטות ציבוריות

String getSupportedProtocol ()

מחזיר את הפרוטוקול המשויך הנתמך להורדה.

שדות

PROTOCOL_HTTPS

public static final String PROTOCOL_HTTPS

בונים ציבוריים

HttpsRemoteFileResolver

public HttpsRemoteFileResolver ()

שיטות ציבוריות

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

מחזיר את הפרוטוקול המשויך הנתמך להורדה.

החזרות
String