Yerel Dosya Çözücü

public class LocalFileResolver
extends Object implements IRemoteFileResolver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.LocalFileResolver


Yerel dosyaların bağlanmasına izin veren IRemoteFileResolver uygulaması

Özet

alanlar

public static final String PROTOCOL

kamu inşaatçılar

LocalFileResolver ()

Genel yöntemler

String getSupportedProtocol ()

İndirme için desteklenen ilişkili protokolü döndürür.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Uzak dosyayı geleceğe hazır bir arayüzde çözün

alanlar

PROTOKOL

public static final String PROTOCOL

kamu inşaatçılar

Yerel Dosya Çözücü

public LocalFileResolver ()

Genel yöntemler

getSupportedProtokolü

public String getSupportedProtocol ()

İndirme için desteklenen ilişkili protokolü döndürür.

İadeler
String

ÇözümUzakDosya

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Uzak dosyayı geleceğe hazır bir arayüzde çözün

parametreler
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : RemoteFileResolverArgs indirilecek uzaktan kumandayı ve nasıl yapılacağını açıklar.

İadeler
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Çözülmüş yerel dosya gösterimi.

Atar
BuildRetrievalError