קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

YamlClassOptionsParser

public class YamlClassOptionsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.YamlClassOptionsParser


עוזר לנתח מידע על רצים מבדיקת תצורת YAML Tradefed.

סיכום

בוני ציבור

YamlClassOptionsParser ( objList) YamlClassOptionsParser ( objList)

שיטות ציבוריות

getClassesAndOptions ()

בוני ציבור

YamlClassOptionsParser

public YamlClassOptionsParser ( objList)

פרמטרים
objList

שיטות ציבוריות

getClassesAndOptions

public  getClassesAndOptions ()

החזרות