קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

סוללה טמפרטורה

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.device.BatteryTemperature


סיכום

בונים ציבוריים

BatteryTemperature ()

שיטות ציבוריות

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

קבל את טמפרטורת הסוללה של המכשיר, במעלות צלזיוס.

בונים ציבוריים

סוללה טמפרטורה

public BatteryTemperature ()

שיטות ציבוריות

getBatteryTemperature

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

קבל את טמפרטורת הסוללה של המכשיר, במעלות צלזיוס.

TODO: יישום כמו ddmlib IDevice#getBatteryTemperature()

פרמטרים
device IDevice

החזרות
Integer טמפרטורת המכשיר, במעלות צלזיוס. אם אינו זמין, ערך ההחזרה הוא 0.