קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

CollectingOutputReceiver

public class CollectingOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.device.CollectingOutputReceiver


IShellOutputReceiver אשר אוסף את פלט הפגז כל לתוך אחדString .

סיכום

בונים ציבוריים

CollectingOutputReceiver ()

שיטות ציבוריות

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

בטל את אוסף הפלט

void clearBuffer ()

נקה את תוכן המאגר.

void flush ()

String getOutput ()
boolean isCancelled ()

בונים ציבוריים

CollectingOutputReceiver

public CollectingOutputReceiver ()

שיטות ציבוריות

addOutput

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

פרמטרים
data byte

offset int

length int

לְבַטֵל

public void cancel ()

בטל את אוסף הפלט

clearBuffer

public void clearBuffer ()

נקה את תוכן המאגר.

סומק

public void flush ()

getOutput

public String getOutput ()

החזרות
String

זה בוטל

public boolean isCancelled ()

החזרות
boolean