IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


Bilinen cihazları ve durumlarını döndürmesi gereken Runnable benzeri bir sınıf. Bu sınıf, IDeviceMonitor cihaz bilgilerini kendi iş parçacığından almasına izin verir; bu, cihazları listelerken oluşabilecek kilitlenmeleri önlemelidir.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceLister ()

Genel yöntemler

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

kamu inşaatçılar

Cihaz Listesi

public DeviceLister ()

Genel yöntemler

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

parametreler
serial String

İadeler
DeviceDescriptor

listeCihazlar

public abstract  listDevices ()

İadeler