Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

NativeDevice.RebootDeviceAction

protected class NativeDevice.RebootDeviceAction
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootDeviceAction


DeviceAction bir cihaz yeniden için.

Özet

Genel yöntemler

boolean isFastbootOrBootloader ()
boolean run ()

Genel yöntemler

isFastbootOrBootloader

public boolean isFastbootOrBootloader ()

İadeler
boolean

Çalıştırmak

public boolean run ()

İadeler
boolean

atar
AdbCommandRejectedException
TimeoutException