קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

NoDeviceException

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NoDeviceException


נזרק כאשר אין מכשיר לביצוע פקודה נתונה.

סיכום

בנאים ציבוריים

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

יוצר NoDeviceException .

בנאים ציבוריים

NoDeviceException

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

יוצר NoDeviceException .

פרמטרים
msg String : הודעה תיאורית.

errorId ErrorIdentifier : ה- ErrorIdentifier את החריג.