RemoteAvdIDDevice

public class RemoteAvdIDevice
extends TcpDevice

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.RemoteAvdIDDevice


Symbol zastępczy IDevice używany przez DeviceManager do przydzielania, gdy DeviceSelectionOptions.gceDeviceRequested() ma true

Streszczenie

Pola

protected Integer mDeviceNumOffset

protected String mUser

Konstruktory publiczne

RemoteAvdIDevice (String serial)
RemoteAvdIDevice (String serial, String knowDeviceIp)
RemoteAvdIDevice (String serial, String knowDeviceIp, String user, Integer offset)

Metody publiczne

Integer getDeviceNumOffset ()

String getKnownUser ()

Pola

mDeviceNumPrzesunięcie

protected Integer mDeviceNumOffset

mUżytkownik

protected String mUser

Konstruktory publiczne

RemoteAvdIDDevice

public RemoteAvdIDevice (String serial)

Parametry
serial String : symbol zastępczy dla prawdziwego numeru seryjnego

RemoteAvdIDDevice

public RemoteAvdIDevice (String serial, 
        String knowDeviceIp)

Parametry
serial String

knowDeviceIp String

RemoteAvdIDDevice

public RemoteAvdIDevice (String serial, 
        String knowDeviceIp, 
        String user, 
        Integer offset)

Parametry
serial String

knowDeviceIp String

user String

offset Integer

Metody publiczne

getDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Zwroty
Integer

poznaj użytkownika

public String getKnownUser ()

Zwroty
String